ASIANTUNTIJAPALVELUT

KOKEMUKSELLA, UUDISTUEN.

  • Turvallisuusneuvonantajapalvelut:
  • Vaarallisten jätteiden kuljetuksiin, luokituksiin ja pakkaamiseen liittyvät neuvonantajapalvelut.

  • Vaarallisten jätteiden koulutukset:
  • Asiakaskohtaisesti räätälöitävät koulutukset ja infotilaisuudet vaarallisten jätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja lainsäädännöstä.

  • Konsultoinnit:
  • Vaarallisten jätteiden turvalliseen varastointiin liittyvät kartoitukset ja kehittämistoimet.

  • Laboratorioiden ja kemikaalivarastojen tyhjennykset:
  • Kokonaispalvelu hävitettävien laboratoriokemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Palvelu kattaa mm. lajittelun, pakkaamisen, merkinnät, kuljetukset, loppukäsittelyn sekä raportoinnit.


Asiantuntijapalvelut