EXPERTTJÄNSTER

MED ERFARENHET OCH FÖRNYELSE.

  • Säkerhetsrådgivningstjänster:

Rådgivningstjänster i anslutning till transporter, klassificeringar och förpackning av farligt avfall.

  • Utbildning om farligt avfall:

Kundspecifikt skräddarsydda kurser och informationstillfällen om identifiering och sortering av farligt avfall och lagstiftningen om det.

  • Konsulttjänster:

Kartläggningar och utvecklingsåtgärder i anslutning till hur man förvarar farligt avfall på ett säkert sätt.

  • Tömningar av laboratorier och kemikalielager:

En helhetstjänst för en trygg hantering av laboratoriekemikalier som ska tas om hand. Tjänsten innefattar bl.a. sortering, förpackning, märkningar, transporter, slutbehandling samt rapporteringar.


Experttjänster