FARLIGT AVFALL

SMIDIGT, SOM ÖVERENSKOMMET, PÅ DITT SÄTT

I första hand försöker vi för farligt avfall alltid hitta den bästa möjliga utnyttjandelösningen. Våra tjänster innefattar:

  • Avhämtningar av styckegods
  • Tankbilsarbeten
  • Uthyrning/försäljning av uppsamlingskärl

Se pdf-bildkatalogen över våra uppsamlingskärl >
tietoa

Farligt avfall är bl.a.

    • lösningsmedel, syror, målarfärger, rengöringsvätskor, baser, oljor, lysrör och kvicksilverlampor, läkemedel, lacker, laddningsbara ackumulatorer och batterier, aerosoler…
    • Mer information om farliga ämnen och transporten av dem kan du söka:

http://www.vaarallinenjate.fi
http://www.ttl.fi/ova/kaytop.html


Farlight avfall