FÖRETAGET

VÅR STRATEGI

Mission:

 • Vi vill skapa för våra kunder de mest professionella och innovativa lösningarna vad gäller att utnyttja farligt avfall i Finland.
 • Vi vill ta fram lokalt sysselsättande affärsverksamhetslösningar på den farliga avfallshanteringens område inom vårt verksamhetsområde i Finland samt vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Vision:

 • Vi erbjuder inriktat, så att vi kan ge kunderna mer av vår tid.
 • Vi förbinder oss inte till avfallskvoter, eftersom vi på det här sättet kan erbjuda den bästa utnyttjandelösningen.
 • Lokal förankring. Så här känner vi era behov bättre och kan reagera snabbare och smidigare.
 • Vi finns tillgängliga och vi lyssnar på dina önskemål.
 • Vi gör sakerna på ditt sätt.

Värden:

 • Kundernas tillfredsställelse och förtroende hör till hörnstenarna i vår verksamhet.
 • Vi belönar våra arbetstagare för värdefulla insatser för innovationer.
 • Vi bär ansvaret vad gäller kundernas farliga avfall och identifierar arbetarskydds-, miljö- och hälsoeffekterna. Vi förnyar oss genom att vara aktiva, initiativkraftiga och framåtriktade.
 • Vi utför framgångsrikt arbete till fromma för företaget, så att vi kan satsa på innovativa lösningsmodeller.

yritys