KVALITETSSYSTEMET

STYR VÅR VERKSAMHET

  • Vår verksamhet baserar sig på ett kvalitetssystem som är certifierat enligt standarden ISO 9001:2008. Grunden för vårt serviceutbud består av Kiertos avhämtnings- och hanteringstjänster för farligt avfall samt produkt- och tjänstekoncepten för materialdestrueringar.
  • Vi agerar kundorienterat och skapar tillsammans med våra kunder ekonomiska och hållbara lösningar som lämpar sig för deras behov.

Vår kvalitets-, miljö- och arbetarskyddspolitik:

  • Vi på Kierto Ympäristöpalvelut tror att ett företag kan kalla sig ett kvalitetsföretag först när det kan uppvisa konkreta åtgärder och uppnådda resultat som stöd för sina löften. Hos oss tar ledarskapskulturen hänsyn till människorna, den är rättvis och resultatrik. Utvecklingen av personalen och upprätthållandet av en mångsidig yrkesskicklighet har gjorts till den hörnsten för verksamheten, med vilken man uppnår en hög kvalitet på tjänsterna. När personalen är motiverad och entusiastisk, blir kundorienteringen och kundtillfredsställelsen lätt en gemensam sak för alla.
  • Kierto Ympäristöpalveluts affärsverksamhet som helhet definieras som miljöaffärsverksamhet. Vår bärande tanke är att erbjuda våra kunder återvinningstjänster, som främjar en effektiv och hållbar användning av energi och råmaterial. Vi strävar också till att i vår egen verksamhet minska konsumtionen av energi och råmaterial samt att minimera de utsläpp och det avfall som uppstår. Med hjälp av vårt system att arbeta är vi medvetna om viktiga miljösynpunkter och -effekter i vår egen verksamhet samt förbinder oss till en kontinuerlig utveckling av verksamheten.
  • Ett mål av primär vikt för Kierto Ympäristöpalvelut är kundbetjäningen samt motiveringen av personalen och dess välbefinnande. Våra kunder har rätt till en god betjäning och varje arbetstagare har rätt till en arbetsuppgift som är trygg och svarar mot den egna kompetensen samt till fortgående utbildning. En trygg arbetsmiljö på Kierto Ympäristöpalvelut uppnås med en systematisk verksamhet, i vilken ingår bland annat riskbedömningar av arbetsuppgifterna, uppföljning av exponeringarna för kemikalier samt ett intimt samarbete med företagshälsovården för att identifiera och förebygga riskfaktorerna.

Se certifikatet som PDF här

laatujarjestelma