Produktomhändertaganden

SÄKERT,
MILJÖVÄNLIGT

Alla de material vi hämtar dirigeras till förbränning eller efter krossning till materialutnyttjande. Vi levererar inte produkter till deponi eller återförsäljning, för vår destrueringskedja är övervakad samt dokumenterad. Vår verksamhet följer finska lagar och författningar och vi använder bara partners som har miljötillstånd.

Vi omhändertar felaktiga, skadade och olagliga produkter och produkter som gör intrång på andras varumärke, är bortdragna från marknaden eller blivit gamla. Dessa kan vara:

  • Läkemedel, kosmetik-, farmaceutiska samt hygienprodukter, livsmedel, el- och elektroniktillbehör, kläder, kemikalier och smörjmedel, leksaker mm.
  • Vårt omhändertagande är en kombination av en maskinell och manuell process. Omhändertagandet utförs miljövänligt och tryggt.
  • Vill du tryggt bli av med dina produkter som ska omhändertas? Kontakta vår försäljning, se sidan Kontaktuppgifter
Tuotehavitykset tuotehavitykset2