YRITYS

Laatujärjestelmä –
ohjaa toimintaamme

  • Toimintamme perustuu sertifioituun ISO9001:2015 standardin mukaiseen laatujärjestelmään. Palvelutarjontamme perustan muodostavat Kierron vaarallisten jätteiden nouto- ja käsittelypalvelut sekä materiaalituhousten tuote- ja palvelukonseptit.
  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän tarpeisiinsa sopivia taloudellisia ja kestäviä ratkaisuja.

 

Laatu- ympäristö- ja työturvallisuus­politiikkaamme

  • Me Kierto Ympäristöpalveluissa uskomme, että yritys voi kutsua itseään laatuyritykseksi vasta, kun se kykenee osoittamaan konkreettisia toimenpiteitä ja aikaansaatuja tuloksia lupaustensa tueksi. Meillä johtamiskulttuuri on ihmiset huomioonottava, oikeudenmukainen ja tuloksellinen.
  • Henkilöstön kehittämisestä ja monipuolisen ammattitaidon ylläpitämisestä on tehty toiminnan kulmakivi, jolla korkea palvelun laatu saavutetaan. Kun henkilökunta on motivoitunutta ja innostunutta, asiakaslähtöisyys sekä asiakastyytyväisyys muodostuvat helposti kaikkien yhteiseksi asiaksi.
  • Kierto Ympäristöpalveluiden liiketoiminta kokonaisuudessaan määritellään ympäristöliiketoiminnaksi. Kantavana ajatuksenamme on tarjota asiakkaillemme kierrätyspalveluja, jotka edistävät energian ja raaka-aineen tehokasta ja kestävää käyttöä.
  • Pyrimme vähentämään myös omassa toiminnassamme energian ja raaka-aineiden kulutusta sekä minimoimaan syntyvät päästöt ja jätteet. Toimintajärjestelmämme avulla tiedostamme tärkeitä ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia omassa toiminnassamme sekä sitoudumme jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.
  • Ensiarvoisen tärkeänä päämääränä Kierto Ympäristöpalveluilla on asiakaspalvelu sekä henkilökunnan motivaatio ja työhyvinvointi. Asiakkaillamme on oikeus hyvään palveluun ja jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja omaa osaamistaan vastaavaan työtehtävään sekä jatkuvaan koulutukseen.
  • Turvallinen työympäristö Kierto Ympäristöpalveluilla saavutetaan systemaattisella toiminnalla, johon kuuluvat muun muassa työtehtävien riskiarviot, kemikaalialtistumisen seuranta sekä läheinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa vaaratekijöiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.