FÖRETAG

Kvalitetsledningssystem –
styr vår verksamhet

  • Vår verksamhet styrs av certifierade ISO9001:2015 standardens kvalitetssystem. Kiertos serviceutbud omfattar uppbärande och hantering av farliga avfall samt produktförstöring.
  • Vi verkar utgående från kundens behov och tillsammans med kunden söker vi ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar.

 

Vårs kvalitets-, miljö- och ­arbetarsäkerhetspolicy

  • Vi på Kierto Ympäristöpalvelut tror att ett företag kan kalla sig ett kvalitetsföretag först då det förmår visa upp konkreta åtgärder och åstadkomna resultat som stöder givna löften. Hos oss är ledarskapskulturen hänsynstagande, rättvis och effektiv.
  • Att utbilda personalen och upprätthålla en mångsidig yrkesskicklighet har gjorts till en hörnsten för verksamheten, med vilken man uppnår en hög kvalitet på tjänsterna. När personalen är motiverad och entusiastisk, blir kundorientering samt kundtillfredsställelse lätt en gemensam angelägenhet för alla.
  • Kierto Ympäristöpalveluts affärsverksamhet i sin helhet definieras som miljöaffärsverksamhet. Vår bärande tanke är att erbjuda våra kunder återvinningstjänster, som främjar ett effektivt och hållbart nyttjande av energi och råvaror.
  • Vi strävar även i vår egen verksamhet till att minska energi- och råvaruförbrukning samt till att minimera de utsläpp och det avfall som uppstår. Med hjälp av vårt operativa system är vi medvetna om viktiga miljösynpunkter och konsekvenser i vår egen verksamhet samt förbinder oss till en fortgående utveckling av verksamheten.
  • En målsättning av primär vikt för Kierto Ympäristöpalvelut är kundservicen samt personalens motivation och välmående i arbetet. Våra kunder har rätt till god service och varje arbetstagare har rätt till en arbetsuppgift som motsvarar hens egen kompetens samt till fortgående utbildning.
  • En trygg arbetsmiljö uppnås på Kierto Ympäristöpalvelut genom systematisk verksamhet, i vilken bland annat ingår riskbedömning av arbetsuppgifterna, övervakning av kemikalieexponeringen samt ett nära samarbete med företagshälsovården för att identifiera och förebygga riskfaktorer.