FÖRETAG

VISION

  • Vi vill erbjuda våra kunder de mest professionella och innovativa återvinningslösningarna för farligt avfall i Finland.

Vår verksamhetskultur

  • Kundens tillfredsställelse och förtroende är hörnstenar i vår verksamhet.
  • Vi tar ansvar för hantering av kundens farliga avfall och i vår verksamhet tar vi i beaktande arbetsskydds-, miljö- och hälsokonsekvenser.

Strategi

  • Framtidens lösningar gällande kemikalieavfall är en del av den cirkulära ekonomin där avfall regenereras, produktifieras och försätts på nytt i omlopp. För kunden vill vi vara Finlands bästa och pålitligaste samarbetspartner gällande hantering av farligt avfall samt destruktion av produkter och material.