FÖRETAG

Cirkulera avfallet och låt det återvinnas

Kierto erbjuder tjänster omfattande hämtning-, hantering- och återvinning av farliga avfall. Vi tillintetgör, oskadliggör och återvinner kemikalier. Vi erbjuder unika lösningar för våra kunder. Fråga oss mera, vi berättar gärna!

Vi är utmanare inom den finska avfallsbranschen med en över 10 årig historia bakom oss. Vi är fortfarande tillräckligt små för att lyssna på kunden, men samtidigt har vi kapacitet och gediget kunnande för att hantera vilka som helst industriella avfallsströmmar.

Vårt mål är att erbjuda framstegsvänliga lösningar åt företag för vilka utvecklandet av miljöansvar är en del av framgångsrik verksamhet.”