TJÄNSTER

Destruktion av farligt avfall

  • Vi behandlar farligt avfall så att det blir ofarligt eller återvinner det på bästa möjliga sätt i form av energi samt återvinningsprodukter.
  • Vi strävar i första hand efter att hitta den bästa möjliga återvinningslösningen för farligt avfall.

Våra tjänster omfattar:

  • Styckegods- och tankbilshämtningar
  • Rengöring av kemikalie- och oljebehållare
  • Uthyrning/försäljning av insamlingskärl

Trygg och ansvarsfull vattenrening

  • Effektiva avloppsreningsverk är livsviktiga för samhället och industrin överallt i världen.
  • Vår unika och breda kompetens inom vattenbehandling samt vårt produkturval erbjuder en lösning på många vattenbehandlingsutmaningar.