KIERTO YMPÄRISTÖPALVELUT

ÅTERVINN AVFALLET,
UTNYTTJA AVFALLET!

Farligt avfall borde inte bara destrueras, utan i första hand utnyttjas och användas på nytt. Vi erbjuder unika lösningar för detta. Fråga mer av oss, vi berättar gärna!

För våra kunder är vi tillräckligt små för att lyssna, men tillräckligt stora för att agera!

Vi har som mål att erbjuda progressiva utnyttjandelösningar för företag, för vilka det är en del av en framgångsrik affärsverksamhet att utveckla miljöansvarigheten.